Huis van het Kind

Sinds 2018 heeft Nijlen een gesubsidieerd en erkend Huis van het Kind. Tot 2020 bestond het aanbod voor kinderen, jongeren, (groot-)ouders en eventuele andere opvoedingsverantwoordelijken, voornamelijk uit het digitale informatie-aanbod op de website huisvanhetkindnijlen.be. Aanvullend werden een aantal pop-upactiviteiten georganiseerd.

Sinds de opening van het buurtpunt in 2021 is er tevens een fysiek aanbod:

  • Fietsbieb
  • Spelotheek ( vanaf maart 2022)
  • Zitdag JAC
  • Zitdag Gezinsbond Nijlen
  • Weggeefkast
  • Huiswerkbegeleiding door LDC de Geburen
  • Zitdag Family Justice Center

Huis van het Kind Nijlen is dankzij de fysieke locatie beter herkenbaar voor mensen met een hulp- of ondersteuningsvraag.

Het huis van het Kind heeft een aanbod voor alle gezinnen, maar met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.
Ook professionelen kunnen zich richten tot het Huis van het Kind Nijlen.

Lokaal bestuur Nijlen, als organisator van het Huis van het Kind Nijlen, is de motor van een breed samenwerkingsverband bestaande uit verschillende lokale diensten en organisaties, scholen, hulp- en zorgverleners,… die dagelijks met onze doelgroep in contact komen.
De partners van het samenwerkingsverband brengen lokale noden onder de aandacht en werken mee in werkgroepen aan nieuwe projecten. Wil je meer weten over het samenwerkingsverband? Neem een kijkje op de website: https://www.huisvanhetkindnijlen.be/over-ons/

Heb je een vraag over het Huis van het Kind of wenst u een persoonlijk gesprek?

Neem dan contact op met Annelies Nijs of Jeltse Van Looy op 03/410.02.11 of via https://www.huisvanhetkindnijlen.be/contact/ of via buurtpunt@nijlen.be