Partners

Samen bereiken we meer! Partnerschappen en samenwerken versterken de buurtgerichte zorg.

Partners van buurtpunt Nijlen zijn:

 • Gemeente en OCMW Nijlen
 • Chiro Elckerlyc
 • LDC  en Buurtzorg De Geburen
 • BurgersAanZet
 • Samenwerkingsverband Huis van het Kind
 • Sociale kruideniers Vlaanderen
 • Sociaal Engagement CV (fietsbieb)
 • Boeren & Buren (buurderij)
 • Thomas More Geel
 • Goods to Give
 • Aldi Nijlen
 • Pamperbank
 • Foodsavers/Ecoso Mechelen
 • CAW Mechelen-Boom-Lier
 • Igemo
 • Family Justice Center
 • Gezinsbond