Stap mee naar onze nieuwe mobiliteit!

FIETS- EN WANDELSOORSTEEK TUSSEN WATERTORENSTRAAT EN G. GEZELLESTRAAT

Vertel kort waarom je dit idee belangrijk vindt.

Vroeger bestond er een doorsteek tussen beide straten enkele huizen voorbij de watertoren. Deze werd zeer frequent gebruikt door de mensen van de achterliggende straten (Legebaan, Kramosstraat, ... waar toen ook nog een doorsteek was tot aan het heksebos) om alzo tot aan de school Kerkeblokken te geraken, en vandaar zelfs nog verder tot in de dorpskern via de molen van Verbist. Op een gegeven moment werd er een grote villa gebouwd, waardoor de doorsteek langs de kant van de G. Gezellestraat werd afgesloten met een haag. Langs de kant van de Watertorenstraat zie je nog waar het paadje gelopen heeft. Met de nieuwe verkavelingen (o.a. Groenstraat/Kramosstraat en Retsestraat/Watertorenstraat) verwachten we meer jonge gezinnen in de wijk. Het zou daarom de veiligheid van hun kinderen ten goede komen moest het weggetje terug open gemaakt kunnen worden, zodat mensen zo naar de school Kerkeblokken, maar ook naar het naastgelegen rusthuis kunnen fietsen/wandelen. Daar vinden ze dan de doorsteek naar de Spoorweglei (aan de molen Verbist). Van in het Groenerf ligt aansluitend nog een braakliggend stuk grond, alwaar de doorsteek nog verder kan doorgetrokken worden. Door dit te doen sla je 2 vliegen in 1 klap (mensen moeten niet meer via de gevaarlijke kruispunten Vekenstraat/G. Gezellestraat/J.E. Claeslaan en Retsestraat/Bevelsesteenweg en het wordt voor de kinderen nog sneller en veiliger om in de dorpskern te geraken. Dit kan voor een groene ontsluiting zorgen van een hele achterliggende wijk. Tevens kan er dan nagedacht worden om de straten autoluwer te maken, want nu (vooral Watertorenstraat) worden deze regelmatig als sluikweg gebruikt om van Bevelsesteenweg naar Kesselsesteenweg te rijden.